Rätt kompetensförsörjning

Ha koll på din resurskompetens. Vårt systemstöd visualiserar tydligt kompetensnivån på de olika resurserna. Plötsligt är det enkelt att matcha medarbetarnas kompetens med företagets behov.

Effektivare organisation

Vår applikation gör det möjligt att effektivisera din organisation. Med hjälp av precisa rapporter kan du se hur er personal är fördelad på företaget. Vi synkroniserar med ert lönesystem för att slippa dubbelarbete.

Få mer kontroll

Det ska vara enkelt att ha kontroll. Vår applikation gör det smidigt att fylla i de data som behövs för att säkerställa ert företags kompetens. Med lättfattliga varningsmeddelanden minskar risken för dig att glömma bort något och din personal får meddelanden när det är dags för utvärdering.

Dynamiska rapporter

Med dynamiska rapporter kan du välja att få en helhetsbild över hela företaget. Du kan också titta på en liten del med hjälp av olika filter som bland annat visar rapporter efter vald enhet/avdelning, arbetsform, resurs, utbildning/merit eller enstaka personer.

Rätt kompetensförsörjning
Effektivare organisation
Få mer kontroll
Dynamiska rapporter

Det kompletta systemstödet för kompetensutveckling till företag och organisationer

I dag ligger ofta personalansvaret på plats-, fabriks- eller produktionschefer. Istället för att ägna sig åt sin kärnverksamhet får man ansvara för rekrytering, utbildning och kompetensförsörjning för produktion och tjänstemän.

Med kompetensmatrisen.se får ni ett fantastiskt hjälpmedel för personaladministration och tydlig delegering i organisationen via rätt insatser för olika funktioner.

Man frisätter tid som tidigare gått till svårmanövrerat personalansvar. Ni ökar produktiviteten och kvalitén i produktionen genom att sätta rätt kompetensåtgärder i organisationen. Rätt bemanning, på rätt plats, i rätt tid!

Se gärna vår reklamfilm!