Begär tillgång till din information

för att vi ska kunna veta vem som begär informationen så måste vi be om personnumret.

för att vi ska kunna skicka åtkomst-länken behöver du ha en aktiv emailadress.

skriv vilket företag som du jobbar på eller tidigare har jobbat och vill ha din information för.

förklara här vad begärandet gäller exempelvis vad du vill ta bort eller vad för fråga eller synpunkt du har.
Avbryt

detta gäller vid begäran

först av allt ska du kontakta din närmsta chef på företaget. Du kan använda detta begäran-formuläret för att kontakta företaget men det är oftast bättre att skicka email till-, ringa till- eller prata med närmsta chef i person. Du kan be chefen att skapa ett konto på Axaria HRM och på så sätt se din information och hantera denna.

väljer du att inte kontakta företaget eller av någon anledning inte få något svar så kan du använda detta begäran-formuläret för att få tillgång till din information. Du behöver ange viss information för att vi ska kunna indentifiera vem du är. Om du inte vill ange den infomation eller inte har en fungerande emailadress så kan du kontakta support. Vi kan behöva fråga efter mer information för att kunna vara säker på din identitet. Exempelvis kan vi eventuellt behöva ett telefonummer som kommer att ringas upp. Vi kan också behöva kontakta företagets chefer om ärendet.

vill du ändra eller ta bort din information så väljer du rätt begäran i listan under "Typ av begäran". Skriv också vad du vill ändra eller ta bort i textrutan "Skriv gärna mer ingående vad begärandet gäller". Det är viktigt att förklara så noga som möjligt vad exakt du vill vi ska ändra / ta bort. Helst av allt fråga närmsta chef istället för att skicka en begäran om detta.

misstänker du att någon lagrar eller ha fått tillgånng till din information på ett obehörigt sätt eller utan att du har tillåtet det kan du välja "Misstakar om obehörig lagring eller tillgång" i listan "Typ av begäran". Förklara sedan närmare vad som du tror har hänt.

när du har skickat begäran har vi på J A Tech 48 timmar på oss att behandla ärendet. All information du angivet i formuläret för begäran lagras i vår databas under denna tid och tas sedan bort.

du får sedan en länk via din email som du trycker på för att kunna se och hantera din information.